Fiscale advisering

Fiscale advisering

Wij beschikken over veel ervaring op fiscaal terrein. Er wordt, steeds in goed overleg met cliënt, ingespeeld op de voor de cliënt meest gunstige regels en mogelijkheden voor belastingbesparing.

Onze fiscale werkzaamheden liggen met name op het gebied van:

 • Het verzorgen van belastingaangiften voor ondernemers (inkomsten- en vennootschapsbelasting)
 • Het verzorgen van belastingaangiften voor particulieren (inkomstenbelasting) 
 • Het verzorgen van aangiften schenk- en erfbelasting
 • Fiscaliteit binnen uw (familie)bedrijf, waarbij de nadruk ligt op het gebruik maken van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit
 • Rechtsvormkeuze
 • Optimaliseren van de structuur van de onderneming
 • Oudedagsvoorzieningen
 • Estateplanning
 • Het inzichtelijk maken van fiscale risico’s
 • Verrichten van second opinions met volledige discretie

Tax advice

We have a lot of experience in the tax field. We always respond to the most favorable rules and opportunities for tax savings for the client, always in good consultation with the client.

Our tax activities are mainly in the areas of:

 • Taking care of tax declarations for entrepreneurs (income and corporation tax)
 • Taking care of tax returns for private individuals (income tax)
 • Taking care of declarations of gift and inheritance tax
 • Tax within your (family) company, with the emphasis on using the business succession facility
 • Legal choice
 • Optimize the structure of the company
 • Old-age provisions
 • Estimate planning
 • Making tax risks transparent
 • Carry out second opinions with complete discretion