Bedrijfsprofiel

Bedrijfsprofiel

Wij houden ons bezig met administratieve dienstverlening in de breedste zin van het woord, alsmede (fiscale) advisering.

Hierbij staat voorop, dat wij als klankbord willen fungeren om, samen met u, het beste uit uw onderneming te halen. Uit dien hoofde hebben wij een goede samenwerking met accountants, notarissen, advocaten en arbeidsjuristen teneinde u optimaal van dienst te kunnen zijn.

Onze cliëntenkring heeft haar activiteiten in diverse sectoren (o.a. handel, dienstverlening, productie, profit en non-profit) en heeft vestigingen verspreid over heel Nederland, België en de Verenigde Staten.

Groei is bij ons geen doelstelling op zich. Groei mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van de dienstverlening richting cliënt. Wij werken cliëntgericht, bieden full service en blijven ons onderscheiden in de markt. Onze organisatie staat bekend om haar laagdrempeligheid en persoonlijke benadering van de cliënt. Wij zijn altijd aanspreekbaar. Onze cliëntenaanwas komt vrijwel altijd vanuit  “mond tot mond” reclame.

Wanneer deze wijze van werken u aanspreekt kunt u met ons een afspraak maken voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.


Company Profile

We deal with administrative services in the broadest sense of the word, as well as (tax) advice.

First of all, we want to act as a sounding board in order to get the best out of your company, together with you. For this reason, we have good cooperation with accountants, notaries, lawyers and labor lawyers in order to provide you with the best possible service.

Our clientele has its activities in various sectors (including trade, services, production, profit and non-profit) and has offices throughout the Netherlands, Belgium and the United States.

Growth is not an objective in itself. Growth should not be at the expense of the quality of the service towards the client. We work client-oriented, offer full service and continue to distinguish ourselves in the market. Our organization is known for its low threshold and personal approach to the client. We are always approachable. Our client growth almost always comes from “word of mouth” advertising.

If this method of working appeals to you, you can make an appointment with us for an informal discussion.