Welkom bij Joseph & Partners, een ervaren en professioneel belastingadvieskantoor gevestigd te Roosendaal.

Als zelfstandige organisatie richten wij ons met een breed dienstverleningspakket op het Midden en Kleinbedrijf. Van het leveren van administratieve diensten tot en met advisering op fiscaal, bedrijfseconomisch en organisatorisch gebied. Wij streven naar een full service aanpak.

Financiële dienstverleners worden veelal afgeschilderd als mannen (of vrouwen) van de cijfertjes. Wij zijn meer. Uitgaande van de vertrouwensrelatie met de cliënt denken wij op persoonlijke wijze mee. Niet opdringerig, niet voorzichtig, maar wel to the point. Wij zijn betrokken bij de cliënt, maar laten hem of haar vrij in de keuze.

Wij zijn er als de klant ons nodig heeft.


Home

Welcome to Joseph & Partners, an experienced and professional tax consultancy firm based in Roosendaal.

As an independent organization, we focus on a broad range of services for small and medium-sized businesses. From providing administrative services up to and including advice on tax, business economics and organizational matters. We strive for a full service approach.

Financial service providers are often portrayed as men (or women) of the numbers. We are more. Based on the relationship of trust with the client, we think in a personal way. Not intrusive, not careful, but to the point. We are involved with the client, but leave him or her free to choose.

We are there when the customer needs us.