Bedrijfseconomische adviezen

Bedrijfseconomische adviezen

Wij adviseren op een breed terrein. Daarbij maken wij gebruik van een groot netwerk van diverse specialisten, waar wij met name op het gebied van de advisering intensief mee samenwerken.

Denk hierbij aan:

 • Opstellen van prognoses
 • Investeringsplannen
 • Begeleiding van financieringsaanvragen
 • Kopen en verkopen van ondernemingen
 • Bedrijfsopvolging
 • Startersbegeleiding
 • Oprichten van vennootschappen
 • Subsidieaanvragen
 • Verrichten van second opinions met volledige discretie

Business economics advice

We advise on a wide field. In doing so, we use a large network of various specialists, with whom we cooperate intensively, particularly in the area of consultancy.

Think about:

 • Preparing prognoses
 • Investment plans
 • Guidance of financing applications
 • Buying and selling companies
 • Business succession
 • Starter guidance
 • Establishing companies
 • Grant applications
 • Carry out second opinions with complete discretion