Administratieve dienstverlening

Administratieve dienstverlening

Naast het opstellen van allerlei financiële overzichten bieden wij administratieve dienstverlening in ruime zin des woords. Te denken valt aan:

  • Het periodiek verzorgen van de volledige financiële administratie van een cliënt met behulp van onze eigen software, inclusief het opstellen van de aangifte omzetbelasting;
  • Het door een van de medewerkers op locatie van de cliënt, met software van cliënt, bijwerken van de financiële administratie, inclusief het opstellen van de aangifte omzetbelasting en (indien gewenst) vervaardigen van maandoverzichten
  • Het verzorgen van de gehele administratie van cliënt, inclusief facturering, debiteurenbewaking en voorbereiding betalingen aan crediteuren


Administrative services

In addition to preparing all kinds of financial statements, we offer administrative services in the broad sense of the word. You can think of:

  • Regularly taking care of the complete financial administration of a client with the help of our own software, including the preparation of the sales tax return;
  • The updating of the financial administration by one of the employees at the client’s location, with client software, including the preparation of the sales tax return and (if desired) the production of monthly statements;
  • Taking care of the client’s entire administration, including invoicing, debtor monitoring and preparing payments to creditors.